Kontakty:

MARECO s.r.o.
Družstevná 8
945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45946621     
DIČ: SK 2023157059

Telefon:
0036-30-216-4215
0043-6767-133-214
00421-911-99-7213

Skype: ekroteam

E-mail:
info@mareco.sk
mareco.sro@gmail.com

Webová stránka:
www.mareco.sk
www.ekro.hu
www.gerustbau.eu

QR CODE

Montážny návod

Návod pre montáž lešenárskaho systému

ZÁKLADŇA
1. nastaviteľné skrutkové pätky postavíme po dvojiciach vo vzdialenosti 2,5 m.
2. nastaviteľné skrutkové pätky postavíme po dvojiciach vo vzdialenosti 2,5 m.
3.zavesíme DIA zábradlia.
4.nasleduje položenie podlážok.
5.usporiadame a vyrovnáme základňu do roviny.
6.pri väčších výškach odporúčame použiť na pätky spojovacie prvky.

MEDZIPOSCHODIA
1. prvky medziposchodí montujeme tak, ako záíkladňu.
2.priebežne upevňujeme lešenie podľa ÖNORM B4007.
3.v každom poschodí na čelnej strane nasunieme čelné zábradlie.
4.po celej dĺžke zasunieme bezpečnostné dosky proti skĺznutiu.

POSLEDNÉ POSCHODIE
1.nasunieme stĺpiky zábradlia.
2.zavesíme DIA zábradlia.
3.namontujeme čelné zábradlie.

EKRO lešenársky systém vyhovuje norme ÖNORM B4007, je odborne kontrolovaný inšpektorátom bezpečnosti práce. Pri montáži dbajte na predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov (BOZPP).

Ochranné dosky čelného zábradlia a pozdĺžne ochranné dosky sa musia inštalovať v súlade s predpismi.

Žiadne rozmery a vyobrazenia nie sú záväzné. Ponechávame si právo na technické zmeny.