Kontakty:

MARECO s.r.o.
Družstevná 8
945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45946621     
DIČ: SK 2023157059

Telefon:
0036-30-216-4215
0043-6767-133-214
00421-911-99-7213

Skype: ekroteam

E-mail:
info@mareco.sk
mareco.sro@gmail.com

Webová stránka:
www.mareco.sk
www.ekro.hu
www.gerustbau.eu

QR CODE

Mobilné vežové lešenie

MONTÁŽNA VEŽA
vo 2 rôznych prevedeniach

Skupina produktov: 8-000

Nosnosť: 150 kg/m²
Podlážky sa dajú zavesiť na lešenie v metrových výškových odstupoch

MONTÁŽNA
VEŽA
2,50 x 1,25 m

MONTÁŽNA
VEŽA
2,50 x 2,50 m

 
 

Pomer výšky a najmenšej šírky veže
a) v zatvorených priestoroch max. 4:1
b) na otvorených priestranstvách max. 3:1

K šírke veže sa musia pripočítať:
podpery a výklopné ramená

Zodpovednosť za postavenie, upevnenie a zaťažovanie vežového lešenia podľa ÖNORM B 4007 a AAV nesie výlučne prevádzkovateľ / užívateľ.